Zasklení

yourGLASS

 

Izolační skla

Izolační sklo se skládá ze dvou nebo více tabulí plochého skla. Jejich vzdálenost je vymezena různě širokými nerezovými nebo plastovými distančními profily. Tento profil je naplněn vysoušecím prostředkem s absorpčními vlastnostmi, díky kterým likviduje vlhkost a vyrovnává tlak v dutině mezi skly. Dutina mezi skly je vyplněna argonem. Tabule jsou spojeny distančním rámečkem s teplým okrajem, který zabraňuje vytváření tepelného mostu. Zlepšuje tak celkovou izolaci okna a snižuje srážení vodních par.

 

Dvojsklo

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi tabulemi skla vznikne hermeticky utěsněná komora obsahující  plyn (argon) – tento plyn dále zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti izolačního skla.

Kombinací různých typů skel, a nebo naplněním utěsněného prostoru mezi skly určitým plynem, mohou izolační skla plnit i požadavky na:

 • vyšší tepelnou izolaci (při použití Low-E skel, plněním meziprostoru vzácným plynem)
 • ochranu před slunečním zářením (při použití reflexních a absorpčních skel)
 • ochranu proti hluku (použitím skel s různou tloušťkou)
 • bezpečnostní charakter (použitím bezpečnostních skel tvrzených a vrstvených, protipožárních skel aj.)

Utěsnění a spojení rámečku se skly je zabezpečeno prostřednictvím trvale plastického butylového tmelu. Obvodové utěsnění se provádí trvale pružným tmelem. V meziskelním prostoru vznikne hermeticky utěsněná komora, obsahující vzácný plyn argon resp. krypton.

Jedna z nejdůležitějších vlastností izolačního skla je jeho tepelná izolace od okolí. Číselně tuto vlastnost vyjadřuje hodnota „Ug“ (Wm2k), což je součinitel tepelné prostupnosti – čím menší hodnota, tím lepší izolace.

Příklady izolačních skel

 • tepelná prostupnost Ug=1,1 Wm2k- izolační dvojsklo plněné argonem s měkce pokovenou vrstvou o složení 4-20-4 –  vzduchová neprůzvučnost RW=35 dB
 • tepelná prostupnost Ug=0,7 Wm2k- izolační trojsklo plněné argonem s dvakrát měkce pokovenou vrstvou o složení 4-12-4-12-4 – vzduchová neprůzvučnost RW=33 dB
 • tepelná prostupnost Ug=0,5 Wm2k- izolační trojsklo plněné argonem s dvakrát měkce pokovenou vrstvou o složení 4-18-4-18-4 - vzduchová neprůzvučnost RW=33 dB

Výhody izolačních skel

 • snížení ztrát v porovnání s jednoduchým zasklením o 40 – 48 %, u trojskla až o 65 % úspory finančních nákladů na vytápění
 • ochrana proti hluku
 • ochrana proti slunečnímu záření
 • snížení nákladů na údržbu
 • zvýšení bezpečnosti
 • ochrana ŽP v závislosti na snížení tepelných emisí

 

Možnosti zasklení

Jsou-li kladeny požadavky na vysokou světelnou prostupnost a zároveň má být omezen průhled, lze použít do skladby izolačního skla dekorativní sklo (lité sklo – ornament)  s vysokou rozptylovou světelnou propustností.

Fotogalerie

  Činčila čirá